آلن بدیو کمدی

آلن بدیو: این واقعیت که ما نمی‌دانیم چگونه دوباره با آریستوفان یا پلوتوس مواجه شویم، و در مقابل بلدیم یک بار دیگر به آثار آشیل جان ببخشیم و آن‌ها را روی صحنه بیاوریم، بیشتر نگران‌کننده است تا تسلی‌بخش…..

من گمان نمی‌کنم مسأله‌ی اصلی دوران ما، دهشت و بیزاری، رنج، تقدیر و واماندگی باشد. ما از تمام این‌ها اشباع شده‌ایم، و وانگهی، انتشار آن‌ها در ایده-تئاترها به امری دائم بدل شده است. امروز ما در تئاتر جز هم‌سرایی و غم‌خواری نمی‌بینیم. در حالی که مسأله‌ی ما شجاعت آری‌گویانه و انرژی محلی است. چنگ زدن یک نقطه است و چسبیدن به آن. بدین لحاظ، مسأله‌ی ما بیش‌تر پرسش از شرایط یک کمدی مدرن است تا یک تراژدی مدرن. بکت این موضوع را به خوبی می‌دانست….

بزرگ‌ترین مانع در مسیر آزادسازی انرژی کمیک عصر حاضر، هم‌رأیی عمومی در امتناع از تیپ‌سازی است؛ ]اجتماع یا دموکراسی[ هم‌رأی از هر نوع تیپ‌سازی از مقوله‌های سوبژکتیو برسازنده‌ی خود متنفر است. بکوشید روی صحنه پیچ‌وتاب خوردن‌های یک پاپ، یک دکتر مشهور در رسانه‌ها، یک آدم کله‌گنده‌ی نهادی بشردوستانه یا مدیر سندیکای پرستاران را نشان دهید و آن‌ها را زیر خروارها تمسخر دفن کنید! نه، ما نسبت به یونانی‌ها به مراتب بیش‌تر درگیر تابوها هستیم؛ باید کم‌کم آن‌ها را شکست. وظیفه‌ی تئاتر بازسازی دوباره‌ی وضعیت‌های حاد و زنده، متشکل از چند تیپ اصلی، روی صحنه است؛ و نیز پیشنهاد معادل‌هایی به‌روز برای بردگان و نوکران کمدی کهن، همان مردمان محذوف و نامرئ‌ای که ناگهان بر روی صحنه، تحت تأثیر ایده-تئاتر، بینش، نیرو، میل و مهارت را تجسم می‌بخشند.

«تزهایی درباره‌ی تئاتر؛ ایده-تئاتر، ترجمه‌ی امیر کیان‌پور»

نمایش راپورت‌های شبانه دکتر مصدق

«نوشتن تاریخ است که تاریخ را به وجود می‌آورد»

– سباستین هافنر

کارل ر. پوپر در کتاب «فقر تاریخیگری» اشاره می‌کند که «تاریخ بدون یک دیدگاه نمی‌تواند وجود داشته باشد» این مسئله در دراماتورژی تاریخ در تئاتر مستند اهمیّتی مضاعف می‌یابد. چگونگی شکل‌گیری رابطه‌ای گفت‌وگویی یا در حقیقت دیالکتیکی بین اقتباس تاریخی و تاریخ، چگونگی ملاقات ابدیّت یک واقعه تاریخی و بازنمود امروز آن. از این منظر ماجرای کودتای ۲۸ مرداد که چگونگی رخداد و تبعات آن بخشی از حافظه‌ی تاریخی یک ملّت و گره‌گاهی کلیدی در تاریخ معاصر آن شده است، بستر مناسبی برای خلق نمایش مستند است. چرا که تئاتر مستند مبارزه‌ای برای نمایش، شکل دادن و به یاد سپردن تاریخ است. تئاتر مستند قرار است نقاط کور ایدئولوژیک زمانه را آشکار کند و راهی برای فکر کردن درباره‌ی مفاهیم بحرانی و موضوعات پیچیده پیش روی‌مان نهد. به عبارتی تاریخ در نمایش مستند امری قطعی، محتوم و تغییر ناپذیر نیست، تاریخ فراخوانده می‌شود، بازنمود می‌شود، تا مسئولیت شخصیت‌ها در قبال آن را مورد پرسش قرار دهد. تماشاچی نمایش با تاریخی مواجه می‌شود که زندگی اکنونش تحت تأثیر آن قرار دارد و اینجاست که شخصیت‌های نمایش نشان می‌دهند قادرند حتی گذشته را تغییر دهند و با تغییر گذشته، حال و آینده را نیز دگرگون می‌کنند.

نمایش “راپورت‌های شبانه دکتر مصدق” هر چند سعی کرده از نظر تکنیکی به اصول نمایش مستند پایبند باشد.- دیالوگ‌ها برساخته نیستند، بلکه اکثراً برگزیده شده از اسناد تاریخی هستند- ولی تماماً بیگانه با رویکردهای یک تئاتر مستند است. نه قادر به جریان انداختن دوباره‌ی محاکمه‌ها است و نه قصد دارد روایت‌های تاریخی بیشتری ارائه کند و نه حتی برش‌هایی از زندگی‌نامه‌ای شخصی را به حادثه‌ای تاریخی پیوند زند. بلکه رویکرد رمانتیک و نوستالژی‌محور آن، تنها مجموعه‌ای از کلیشه‌ها را می‌آفریند و در نهایت نمایش مستند را به نوعی مرثیه‌سرایی تقلیل می‌دهد و صرفاً به بازتولید روایت هژمونیک و رسوب‌کرده پیشین می‌پردازد. از روزولت و شعبان بی‌مخ گرفته تا خود مصدق تمامی شخصیت‌ها وجهی کاغذی و بُنجل دارند و همگی اسیر موقعیت و تاریخ‌اند.

گام نخست مستند کردن نمایشی با محوریت دکتر مصدق، دوری گزیدن از ارائه تصویری اسطوره‌ای از وی، و اتخاذ پرداختی انسانی است. همان‌گونه که همایون کاتوزیان در “مصدق و نبرد قدرت” شرح می‌دهد، این مواجهه با اسطوره‌ها، باید تؤام با احتیاط باشد، وگرنه مورخ خود را با توده‌های مردم در همه‌ی زمان‌ها روبه‌رو می‌بیند. در حقیقت دشواری مواجهه با مصدق از این رو است که همزمان در دو سطح و بستر می‌توان به تحلیل او پرداخت. یکی در بستر جایگاه او در نسبت با حکومت فعلی [جمهوری اسلامی]، و دیگری در نسبت او با میدان قدرت- کلیّت نظام فکری ایران: برآمد رویکردهای چپ‌ها، لیبرال‌ها، مذهبیون، ملیّون، سلطنت‌طلبان، نسل‌های بعدی و …- در این بین رسالت تئاتر مستند تصویر کردن، اسطوره‌شکنی و مستند کردن مصدق در نسبت امروز آن با میدان قدرت است بی‌آنکه درون خوانش‌های تحریف‌شده حکومتی [جمهوری اسلامی] از او بیفتد. اجرای اصغر خلیلی ولی در سطحی خیلی پایین‌تر و امور بدیهی‌تر به بیراهه زده و اصولاً بحث به این مسائل نمی‌کشد. چرا که قدم نخست تئاتر مستند برای تنظیم حافظه‌ی غیر قانون‌گذار، چگونگی انتخاب منابع است. چرا که استفاده از منابع پیش از هر چیز، بهره‌برداری از قدرت است (چه کسی تصمیم می‌گیرد، چه چیزی قابل آرشیو است و چگونه؟) چرا که قوانین حافظه‌ی رسمی هم از اهمیت حافظه و هم از مسئولیت سیاسی‌اش در تعیین حقیقت تاریخی، خبر می‌دهند. [اصولاً این سؤال مطرح است که یا اجرا در “تالار وحدت” -به تعبیری دولتی‌ترین و سفارشی‌ترین سالن تهران- خود نقض غرض تئاتر مستند نیست؟!]

اجرای “راپورت‌های شبانه” ولی فاقد هر گونه رِندی در انتخاب منابع و گرینش از بین آن‌هاست. حزب توده عملاً حضوری در ماجرا ندارد [تنها به عنوان شر مطلق از آن‌ها یاد می‌شود و گویا با کتاب تاریخ دبیرستان مواجهیم. مذهبیون نیز کنار گذاشته شده‌اند تا فرصت کامل مهیا شود برای یک صد دقیقه شیاف کردن این امر که بیگانگان چگونه کودتا کردند و مرثیه‌سرایی در باب آن. در این بین چیزی که فراموش می‌شود، اصل نخست تئاتر مستند است. مسئولیت شخصیت‌ها. مصدق، ملیّون، مذهبی‌ها، چپ‌ها، راست‌‌ها، مردم [که عملاً در متن به نوچه‌های شعبان و چند روسپی تقلیل داده شده‌اند] چه‌ها کردند، چه‌ها نکردند و مهم‌تر تبعات آن کرده‌ها و نکرده‌ها در امروز ما و باز مهم‌تر مسئولیت‌ها و وظایف خود ما.

از نظر اجرایی نیز “راپورت‌های شبانه” غرق در کلیشه‌ها است. نمایش تضاد فرهنگی با کله‌پاچه خوردن روزولت، و نمایش کودتاچیان با پوتین و واگیر بودن این پوتین‌ها و چیدن آینه مقابل تماشاگران که مثلاً با مسئولیت خود مقابل شوند. و قلقلک عواطف تماشاگران با خواندن ترانه‌ی “ایران ای سرای امید”.- فرهاد آییش هم به غایت ناتوان است در تصویر کردن پیچیدگی، سیاست‌مداری، رِندی و کنایه‌های طنزآمیز مصدق- و البته به‌سان اکثر اجراهای حال حاضر خنداندن تماشاگر با دم‌دستی و مبتذل‌ترین شیوه‌های ممکن: رقص و باباکرم و چند متلک جنسی. تماشاگرانی که با درخواست پایانی از اصغر خلیلی از مسئولین کشوری و شهری که “یک کوچه به اسم مصدق در تهران نیست و لطفاً خیابانی را به نام او کنید” ارضا می‌شوند و دست و جیغ و هورا به راه می‌اندازند و با این سوت و دست‌ها خیال‌شان راحت می‌شود که اکت سیاسی و رسالت خود را انجام دهند، همان‌گونه که احتملاً بلیط ۵۰۰۰۰ تومانی که خریده‌اند سند رسالت فرهنگی‌شان است.