پرونده حرفه‌ای بهنام خزاعی

تولد  :

تهران – ۱۳۶۷

تخصص :

عکاسی، تصویربرداری

تحصیلات :

کارشناسی ارشد عکاسی از پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ۱۳۹۵

کارشناسی کارگردانی نمایش از از پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲

عضو هیئت موسس و هیئت مدیره استودیو دیگر

مدیر هنری استودیو دیگر

 

پست الکترونیکی:     behkhazaei@gmail.com