کارگاه: از یادداشتهای روزانه تا نمایشنامه

شرح درس کارگاه از یادداشتهای روزانه تا نمایشنامه‌نویسی 

 دوره‌یاز یادداشتهای روزانه تا نمایشنامه‌نویسی به مدت ۱۰ جلسۀ ۱۵۰دقیقه‌ای تقسیم میشود، به نحوی که در هر جلسه، ۷۵ دقیقۀ نخست مخصوص مباحث مطالعاتی و مرور نکات آموزشی و ساعت دوم به فعالیت کارگاهی، ایدهپردازی و کار بر روی پروژههای هنرجویان میگذرد.

در این دوره علاوه بر آموزش نکات و اصول کاربردی نمایشنامهنویسی، کارگاهها به شکلی برنامهریزی میشود که هنرجو در پایان دوره یک نمایشنامه اقتباسی و یک نمایشنامهی تألیفی کوتاه را به پایان برساند، فرایند آموزش در این کارگاه مبتنی بر کار گروهی است، بر این اساس، همۀ هنرجویان در تمامی مراحل نگارش، با یکدیگر همکاری خواهند داشت.

 نمایشنامه اقتباسی

در روز اول کارگاه از تمامی هنرجویان خواسته می‌شود داستان و یا رمان موردنظر خود را انتخاب کرده و با مشورت تمامی اعضای کارگاه و شنیدن پیشنهادها دربارۀ انتخاب هر فرد، این داستان یا پیرنگ برای او به تصویب میرسد. سپس همگی در تمامی مراحل خلاصه کردن، جهت دادن و دراماتیزه کردن آن سهیم خواهیم بود تا اثر وی را تا جلسۀ دهم به پایان برسانیم.

نمایشنامۀ تألیفی

از جلسۀ نخست، با شیوههای ساده و روان، روشهای یادداشتبرداری از اتفاقهای جالب توجه در زندگی روزمره و یا حتی در برخورد فیلم، نقاشی و کتاب، آموزش داده خواهد شد و سعی در و ایدهپردازی گروهی و گسترش تمامی آنها خواهیم داشت. بدین شکل، ابتدا هسته و پیرنگ نمایشنامۀ هر فرد می‌شود و سپس، به صورت کارگاهی و تجربی، با آزمون خطای جمعی، نمایشنامۀ هنرجویان بسط یافته و شکل می‌یابد.

در پایان دوره، هر یک از هنرجویان، دو نمایشنامۀ (یکی اقتباسی و دیگری تألیفی) خواهند داشت و بدین ترتیب، بیست نمایشنامه‌ی کوتاه و کارگاهی حاصل این کارگاه ده نفره خواهد بود.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *