شرح درس کار گاه عملی کارگردانی و بازیگری تئاتر: با تمرکز بر نمایشنامه های معاصر ایرانی پس از انقلاب

برگزارکننده: استودیو دیگر

هدایت کننده کارگاه: محمد عاقبتی

کار گردانی: محمد عاقبتی

بازیگری: سعید چنگیزیان

هدف کارگاه:

فراگیری مهارت عملی کارگردانی تئاتر شامل تحلیل متن هدایت بازیگر ، همکاری با نویسنده گان و طراحان، ساختن یک صحنه، ارائۀ میزانسن.

شرکت کنندگان:

این کارگاه علاقمندانی که حداقل تجربۀ کارگردانی یک نمایش را برای تماشاگران داشته‌اند، هدف قرار می‌دهد.

دانشجویان خصوصا دانشجویان تئاتر از الویت بیشتری برخوردار خواهند بود

مدت زمان

هر ترم ۴ ماه و نیم است

١٨جلسه / که شامل دو دوره می شود:

دوره اول فقط کار گردانان

دوره دوم: بخش اول کلاس کارگردانان / بخش دوم کلاس ترکیب کار گردانان با بازیگران

کلاس ها جمعه ها: ۱۱ تا ۱۴ تا خواهد بود

تعداد شرکت کننده ها

حد اکثر ۶ نفر

بطور کلی:

٣٠ درصد کارگاه بخش تئوری شامل:

تیوری های اجرا،

استادان کارگردانی و شیوه هایشان مثل:

استانیسلاوسکی

میرهولد

برشت

بروک

٧٠ درصد کارگاه کار عملی

———-

بخش اول دوره (مقدمات):

این بخش ۶ جلسه ٣ ساعته است.، که در آن مباحثی کلی و اولیه همچون :

کارگردان کیست؟

ابزار کارگردان چیست؟

– وظایف کارگردان چیست؟

شیوه های و روش ها تولید یک نمایش چگونه است؟

– آشنایی با استادان کارگردانی

– آشنایی با مکتب‌های کارگردانی

و… را شامل می شود.

*بخش تئوری دوره اول:

-خواندن مقاله هرهفته در باره ی وظایف و ابزار کارگردان

-هدایت بحث و کنفرانس در کلاس راجع به مکتب های کارگردانی

*بخش عملی دوره اول:

– ارایه اجرا در باره ی بیوگرافی استادان (که خود یک قطعه نمایش است)

– کارگردانی بخش هایی از نمایش های شاخص استادان تاتر ، و بازسازی و تلقید شیوه آنها در کارگردانی مثل مرغ دریایی استانیسلاوسکی / ننه دلاور برشت و

——————

بخش دوم دوره:

هنرجویان باید کار بروی یک نمایشنامه ایرانی معاصر (مربوط به ۴ دهه گذشته) که این انتخاب از میان متون زیر خواهد بود را آغاز کنند.

بیضایی: مرگ یزدگرد

رادی: آهسته با گل سرخ

محمد چرمشیر: آسمان روز های برفی

محمد رحمانیان: مصاحبه

حمید امجد: بی شیر رو شکر

علی رضا نادری

نغمه ثمینی

محمد رضایی راد

محمد یعقوبی

امیر رضا کوهستانی

جلال تهرانی

نغمه ثمینی

چیستا یثربی

حسین کیانی

نادر برهانی مرند

جابر رمضانی

بهار کاتوزی

مهین صدری

و…

١- کار روی متن

شامل تحقیق و پژوهش پیرامون شناخت نویسنده و دیگر آثار او، تحلیل و تقطیع و آنالیز متن،

ارایه ایده اجرایی

ارایه ایده های طراحی و تحقیقات پیرامون اجرا متن انتخاب شده

٢- تمرین عملی

در این بخش ( از جلسه ششم به بعد) کلاس ۴ ساعته شده و دو ساعت دوم با هنرجویان کار گردانی و بازیگری ترکیب می شوند و زیر نظر سعید چنگیزیان و محمد عاقبتی تمرین عملی متمرکز بر متون انتخاب شده پیش خواهد رفت.

دانشجویان کارگردانی:

انتخاب بازیگر، تحلیل نمایش برای بازیگران، ساختن صحنه، مدیریت پروژه و همکاری با عوامل، هدایت بازیگر و میزانسن، استفاده از ابزار کارگردانی و ….

و همزمان

دانشجویان بازیگری؛

تحلیل شخصیت،کار بر روی نقش، بکار گیری بدن و بیان و احساس در اجرای نقش، بداهه سازی ، تعامل با کارگردان و … را بطور عملی و در جریان تمرینات فرا خواهند گرفت.

پروژه پایان دوره:

– هر هنرجوی کار گردانی در طول دوره حد اقل ٣ نوبت ارایه خواهد داشت و کار و اجرایش مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

و در پایان دوره هر هنر جوی کارگردانی باید حداقل ١۵ دقیقه از نمایشی را که در طول ترم کار کرده، با شرایط کاملتر و با حضور بازیگران دوره ی بازیگری به روی صحنه بیاورد.

فعالیت های جانبی در کلاس:

– دیدن و تحلیل نمایش ها روی صحنه: یادداشت نویسی

– دعوت از مهمان و گفتگو با کار گردانان و عوامل

١٩/مهر ١٣٩۶

محمد عاقبتی