مؤسسۀ دیگر، در دورۀ جدید فعالیت‌های آموزشی و اجرایی خود دوره‌های جامع عملی و نظری تئاتر را در قالب کارگاههای کارگردانی تئاتر زیر نظر استاد محمد عاقبتی، کارگاه نمایشنامه‌نویسی زیر نظر استاد محمد چرمشیر و بازیگری زیر نظر سعید چنگیزیان برگزار خواهد کرد.
• کارگاه کارگردانی تئاتر، با تمرکز بر نمایشنامه‌های معاصر ایرانی، در هجده جلسۀ سه ساعته، زیر نظر استاد محمد عاقبتی، در سالن تماشاخانۀ فانوس برگزار خواهد شد.
• هدف کارگاه، فراگیری مهارتهای عملی کارگردانی تئاتر شامل تحلیل متن، هدایت بازیگر، همکاری با نویسندگان و طراحان، طراحی میزانسن و خلق صحنه خواهد بود.
• شرکت‌کنندگان در این کارگاه، از بین دانشجویان و فارق التحصیلان هنرهای نمایشی، و یا افرادی که حداقل، تجربه‌ی کارگردانی یک نمایش برای تماشاگران را داشته باشند، انتخاب خواهند شد.
• حداکثر ظرفیت کارگاه شش نفر خواهد بود.
دانشجویان و هنرجویانی که در ده روز ابتدایی دورۀ ثبت نام، یعنی تا تاریخ اول آبان ماه هزار و سیصد و نود و شش ثبت نام نمایند از ده درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام، با شماره تلفن: ۰۹۳۸۴۹۶۲۲۵۴ و ۸۸۳۴۷۷۲۶ تماس حاصل نمایید.
#محمد_عاقبتی #سعید_چنگیزیان #محمد_چرمشیر #بهجو_خزاعی #ارغوان_پورصفر #حسین_امیدی #تماشاخانه_فانوس #تئاتر #آموزش_تئاتر #بازیگری #کارگردانی #سینما #نویسندگی #نمایشنامه #دیگر
@dgarstudio