رازهای لیسبون

  1. سینمای رائول روئیز ساحتی است همزمان در جستجوی لحظه‌ی فرّار گذشته (پروست) و لحظه‌ی لغزنده‌ی زمان حال (جویس)، گویی این‌دو یکدیگر را فرامی‌خوانند. زمان از حوزه‌ی حضور می‌گریزد و این حرمان پهنه‌ای می‌گردد برای هوس‌بازی حافظه. حرکت از حضور به غیاب، و بالعکس، بَل فراتر، حضوری مضاعف، چرا که به قول ژان بسی‌یر «خاطرات نه به لحظه‌ی حاضر گردن می‌نهند و نه به خود گذشته».
  2. در «رازهای لیسبون» در لحظات وصال یار، دوربین غریبگی می‌کند، دور می‌شود، شخصیت‌ها گاه ماسکه می‌شوند، گاه تبعید به گوشه‌ای در کنج جغرافیای دوربین، گویا که چشم اورفه است و پیشاپیش به غیاب نقب می‌زند. به بعدها، بعدها که تنها می‌نشیند و به یاد می‌آرد.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *